Jövőkép Stúdió - a hely, ahol fejlődni jó!
info@jovokepstudio.hu

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: icon_image

Filename: views/adatvedelmi-szabalyzat.php

Line Number: 40

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: title_type

Filename: views/adatvedelmi-szabalyzat.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: icon_image

Filename: views/adatvedelmi-szabalyzat.php

Line Number: 49

Adatvédelmi szabályzat és jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy a Jövőkép Stúdió Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el az adatvédelmi szabályzatot és a felhasználási feltételeket (továbbiakban Adatvédelmi szabályzat és jogi nyilatkozat). A Weboldal használatával elfogadja az alábbi Adatvédelmi szabályzat és jogi nyilatkozatba foglalt valamennyi feltételt.

1. Üzemeltetői adatok

Név: Bodor Anita egyéni vállalkozó Székhely: 6000 Kecskemét, Attila utca 4.
Adószám: 68473523-1-23
Telefon: +36 20 4288 692
E-mail: info@jovokepstudio.hu

2. Adatkezelés, adatvédelem

Szolgáltató akár a jelentkezés során, akár más módon rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat csak a jogszabályban kötelezően meghatározott esetekben bocsátja harmadik személyek rendelkezésére. Ez esetben is oly módon, hogy arról az érintettet haladéktalanul tájékoztatja.

Szolgáltató úgy tekinti, hogy a szolgáltatások iránti érdeklődéssel és megrendeléssel az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató, mint adatkezelő által történő kezeléséhez. Az adatkezelés során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, a 2013. évi XCI. törvénnyel módosított 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint jár el.

Adatkezeléssel kapcsolatos információk:
A szolgáltatások (képzések, tréningek, egyéni coaching) iránti érdeklődés
Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a szolgáltatásokkal kapcsolatosan.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok köre: név, email cím, és telefonszám.
Adatkezelés időtartama:
A szolgáltatások iránti érdeklődés során megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni: e-mail útján az info@jovokepstudio.hu e-mail címen.

A szolgáltatásokra (képzésekre, tréningekre) való jelentkezés (megrendelés)
Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a megrendeléssel kapcsolatosan és a számla kiállítása.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok köre: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító, email-cím, telefonszám, életkor, számlázási, illetve postázási adatok, legmagasabb iskolai végzettség.
Adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételére történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adattörléséig tart. A szolgáltatásról kibocsátott számlákkal kapcsolatos adatok megőrzésének ideje legalább 8 év. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni: e-mail útján az info@jovokepstudio.hu e-mail címen.

Adatkezelő, Adatfeldolgozó: Bodor Anita egyéni vállalkozó Székhely: 6000
Kecskemét, Attila utca 4.

Adatokat megismerhetik: Szolgáltató és adatfeldolgozó alkalmazottai, akiket e tekintetben titoktartási kötelezettség terhel.

Ügyfél jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban:

A Szolgáltató e-mail címére küldött üzenettel az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet a szolgáltató által kezelt személyes adatairól, illetve kérheti a korábban megadott adatok helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Amennyiben a Szolgáltató ez ügyben hozott döntésével nem ért egyet jogorvoslatért Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 1 391 1400, telefax: +36 1 391 1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Megjegyzés: az adatkezelés során technikai információk is rögzítésre kerülhetnek, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, stb. Ezek személyes azonosításra nem használhatóak, csupán anonim statisztikai célokat szolgálnak.

3. A Weboldal használatának feltételei

A Weboldalon elhelyezett minden információ, anyag, az anyagok szöveges és grafikai, illetve egyéb tartalma és minden ezekkel összefüggő egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen szellemi termékek kizárólagos jogosultja a weboldal üzemeltetője. A Weboldal és annak egyetlen eleme sem részben, sem egészben nem reprodukálható.

A Weboldal teljes egészének, vagy bármely részének, illetve egyes akár szöveges, akár grafikai elemeinek más szellemi alkotásba, kiadványba, honlapba történő beépítése, vagy más rendszerben tárolása, illetve nyilvános bemutatása, vagy terjesztése szigorúan tilos.

Ezen tilalmak bármelyikének megszegése polgári és büntető eljárást vonhat maga után. A tilalmak alól felmentést csak a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása ad. A Weboldalon elhelyezett információk tájékoztató jellegűek, ajánlattételnek nem minősülnek. Szolgáltató fenntartja a weboldal bármikor, bármilyen módon történő változtatásának jogát.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség:

Semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely az alábbiakban felsoroltak miatt vagy azokkal összefüggésben következik be:

honlapok tartalmáért, az azokon közzétett információkért, illetve ezen honlapok hibáiért.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: image

Filename: views/adatvedelmi-szabalyzat.php

Line Number: 65